Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Historia i zabytki

Historia i zabytki:

Pierwsze wzmianki historyczne o wsiach leżących w naszej gminie pojawiły się w pierwszej połowie XII w. Szczególnie bogatą historię ma wieś Kościelec gdzie znajduje się kościół, którego część romańska (murowana) została wzniesiona w I połowie XII w. Miejscowości położone w południowej części gminy w zamierzchłej przeszłości należały do Kasztelanii Kaliskiej, potem wchodziły w skład Wielkopolski i znów księstwa kaliskiego. Różne koleje przeszły te ziemie w czasie rozbiorów. Po drugim rozbiorze Polski przeszły pod panowanie pruskie. Po roku 1806 weszły w skład Księstwa Warszawskiego, pod którego twardymi rządami miejscowości te były aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r. Gmina nasza usytuowana jest w pobliżu szlaku bursztynowego tzn. dróg rzymskich prowadzących ku Bałtykowi. W roku 1935 we wsi Słuszków został znaleziony skarb zwany obecnie skarbem Słuszkowskim. Odkrycia tego dokonała Janina Karpińska, podczas regulacji gruntów między majątkiem a wsią Słuszków. Znajdował się ona na miedzy, pod kamieniem, w glinianym garnku zawierającym monety i srebrne ozdoby. Zapewne ukryte w pierwszej dekadzie XII wieku, w okresie prowadzenia wojen między Zbigniewem a Bolesławem Krzywoustym o sukcesję tronu po Władysławie Hermanie.

W okresie okupacji skarb ten przechowywany był w pomieszczeniach gospodarczych Tadeusza Przygodzkiego, męża Janiny Karpińskiej. Część depozytu uległa rozproszeniu i zniszczeniu, między innymi srebrny łańcuch; nieznana jest także liczba monet – szacuje się iż skarb liczył około 20 000 monet. W październiku 1958 r. Komitet Jubileuszowy Obchodów „Osiemnastu wieków Kalisza” odkupił skarb liczący wtedy 13 061 monet i 12 ozdób srebrnych. Obecnie skarb ten znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Również w Dzierzbinie leżącym w części północnej gminy znajduje się kościół w zrębie romański pochodzący z końca XII w., kilkakrotnie przebudowywany m. in. w XV, XVI i w końcu XVIII wieku. Na terenie gminy usytuowane są cztery parki przydworskie we wsiach: Słuszków, Stopieszyn, Mycielin i Bogusławice.

W Mycielinie znajduje się zespół dworsko - parkowy. W Bogusławicach znajdują się czworaki murowane z 1923 roku. Natomiast w Zamętach rośnie dąb szypułkowy – Bursztyn, wpisany do rejestru pomników przyrody. Na terenie gminy znajdują się również domy mieszkalne (chaty), stare zabytkowe, pochodzące z XIX w z drewna kryte strzechą. Atrakcyjna może być podróż po terenie gminy zabytkową kolejką wąskotorową.

Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości