Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Charakterystyka

Gmina Mycielin położona jest w województwie Wielkopolskim, w północnej części powiatu kaliskiego, na pograniczu powiatów konińskiego i tureckiego.

Gmina zajmuje obszar 110 km2 , który zamieszkuje 4911 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 wsi sołeckich.
Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają gospodarstwa małe, o słabej bonitacji gleb - V i VI kl. Głównym kierunkiem produkcji 963 indywidualnych gospodarstw rolnych jest uprawa zbóż, ziemniaków i warzyw oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. 37,5% powierzchni gminy zajmują lasy obfitujące w bogate runo leśne, zwierzynę i grzyby.
Wszystko to czyni gminę atrakcyjną dla turystyki i rekreacji - istnieje możliwość nabywania działek rekreacyjnych. Gmina leży daleko od głównych szlaków komunikacyjnych, nie ma tu wielkiego przemysłu, rozwija się handel i usługi prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców.
Gmina jest w 100% zwodociągowana, z dobrze rozwiniętą siecią telekomunikacyjną.
Dysponujemy terenami pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą.

Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości