Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Referaty Urzędu


Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Zamówień Publicznych.
drogownictwa, oświetlenia ulicznego i informatyzacji.
tel. 62 7513419, pokój nr 9


------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe
tel. 62 7513415, pokój nr 4

--------------------------------------------


Księgowość
Wymiar podatków i opłat lokalnych. Zaświadczenia o stanie majątkowym.
tel. 62 7513413, pokój nr 17/18

--------------------------------------------


Kasa
tel. 62 7513417, pokój nr 12


---------------------------------------------

Rolnictwo, gospodarka gruntami, ochrona środowiska,
gospodarka lokalowa, oświata, zdrowie
tel. 62 7513418, pokój nr 1.


---------------------------------------------

Referat Organizacyjno-Administracyjny
Działalność gospodarcza, zezwolenia alkoholowe, archiwum,
straże pożarne, organizacje pozarządowe, informatyka
tel. 62 7513414, pokój nr 10

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości