Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin określa:
  1. strukturę organizacyjną Urzędu
  2. zasady podziału zadań kompetencji między kierownictwo Urzędu
  3. zasady i kompetencje referatów i samodzielnych stanowisk pracy ,
  4. zasady i tryb funkcjonowania Urzędu,
  5. zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwienia spraw,
  6. zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  7. zasady i tryb przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  8. zasady dokonywania okresowej oceny pracowników

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości