Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Jednostki organizacyjne

-----------

Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie
z filią w Dzierzbinie

adres: Mycielin 25, 62-831 Korzeniew

tel. 62 75 10 400 - Mycielin
tel. 62 75 17 389 - filia w Dzierzbinie


Dyrektor - mgr Jarek Danuta
Pracownik filii w Dzierzbinie - mgr Magdalena Macniak

Godziny otwarcia bibliotek
Poniedziałek 10.00 - 18.00 filia w Dzierzbinie
10.00 - 18.00 Mycielin
Wtorek 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30 7.30 - 15.30
Czwartek 10.00 - 16.00 8.00 - 16.00
Piątek 7.00 - 15.00 7.30 - 15.30


-----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mycielin z siedzibą w Korzeniewie

adres: Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew
tel. 62 75 11 948

Kierownik - mgr Elżbieta Ulrych

-----------

Zespół Przedszkolny w Korzeniewie

Dyrektor - mgr Dorota Matusiak

w skład Zespołu wchodzą:
Przedszkole w Korzeniewie:
adres: Korzeniew 116/1, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 75 13 360

Przedszkole w Przyraniu:

adres: Przyranie 7/1, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 75 13 358
-----------

Szkoła Podstawowa w Mycielinie

adres: Mycielin 42A, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 76 13 125

REGON 001173659

NIP 9680017925


Dyrektor - mgr Małgorzata Tomela

http://spmycielin.superszkolna.pl/
-----------

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelcu

adres: Kościelec 9, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 76 13 160

REGON 001173671

NIP 9680017902

Dyrektor - mgr Dorota Matysiak

http://www.zspkoscielec.pl/

-----------

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dzierzbinie-Kolonii

adres: Dzierzbin - Kolonia 31-32, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 75 17 105

REGON 302232113

NIP 968 097 25 91


Dyrektor - mgr Jolanta Tomczyk

http://www.sp_dzierzbin.republika.pl/
-----------

Gimnazjum w Korzeniewie

adres: Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew

tel. (062) 76 13 128


Dyrektor - mgr Michał Tomela

http://gimkorzeniew.superszkolna.pl/
-----------

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin
z siedzibą w Korzeniewie

adres: Korzeniew 51, 62-831 Korzeniew
( siedziba jednostki mieści się w budynku Gimnazjum)

tel. (062) 75 13 374


Kierownik - mgr Aleksandra Filipowicz
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości