Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje w 2008 roku

Inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w Danowcu, dł. 2.130 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 404.171,73 zł.
 2. Przebudowa chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w Przyraniu, dł. 150 mb, szer. 1,20 m, wartość robót: 35.599,84 zł.
 3. Przebudowa placu przy budynku Urzędu Gminy, plac z kostki brukowej z odwodnieniem, wartość robót: 61.899,57 zł.
 4. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Bogusławicach, chodnik z kostki brukowej, dł.50 mb, szer. 1,0 m, wartość robót: 8.831,56 zł.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na żwirową: Słuszków – Korzeniew, dł. 1530 mb, szer. 3,5 m, wartość robót: 61.880,84 zł.

Pozostałe inwestycje:

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelcu – kontynuacja, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, rynny i rury spustowe, wartość robót: 150.357,06 zł.
 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie-Kolonii – kontynuacja, wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, wartość wykonanych robót: 384.388,79 zł.
 3. Modernizacja boiska sportowego przy budynku Gimnazjum w Korzeniewie – wykonano odwodnienie boiska, wartość wykonanych robót: 14.661,35 zł.
 4. Budowa boiska sportowego w Dzierzbinie – wykonanie wyrównania terenu, nawiezienie i plantowanie ziemi, zasianie trawy, wartość wykonanych robót: 17.379,97 zł.
 5. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Mycielinie – wykonano miasteczko ruchu drogowego o powierzchni 2.078 m2 o nawierzchni z kostki brukowej wraz z zielenią, sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi i ogrodzeniem. Wartość całkowita budowy wyniosła: 206.611,80 zł.

         W tym:

 • darowizna w postaci materiałów (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna) z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu o wartości: 103.103,42 zł.,
 • dofinansowanie z Powiatu w kwocie : 10.000,00 zł,
 • środki z budżetu Gminy Mycielin w kwocie: 93.508,38 zł.

 1. Budowa garażu przy sali OSP – Gadów, wykonano fundamenty i ściany zewnętrzne, wartość robót: 9.113,67 zł.

 

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości