Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje w 2009 roku

W zakresie drogownictwa:

 1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na tłuczniową w Kościelcu-Kolonii ( w stronę p.  Szuławy), dł. 630 mb, szer. 3,5 m, wartość robót 61.759,57 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową Słuszków – Stropieszyn, dł. 1310 mb, szer. 5,0 m, wartość robót: 300.095.02 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową w Korzeniewie (koło p. Różańskiego), dł. 470 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 64.796,54 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową w miejscowości Kazala Stara, dł. 400 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 34.019,13 zł.
 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na tłuczniową w miejscowości Danowiec,  dł. 1.550 mb, szer. 3,5 m,wartość robót: 103.675,91 zł.
 6. Przebudowa chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Przyranie, dł. 112 mb, szer. 1,20 mb, wartość robót: 25.617,54 zł.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w miejscowości Korzeniew (wspólnie z Powiatem), odnowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 250 mb, zatoka dla autobusów, parking, wartość robót: 93.990,44 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 674561G w miejscowości Stropieszyn,(przejęcie od Powiatu) odnowa nawierzchni asfaltowej na dł. 360 mb.,wraz z chodnikiem na długości 433,76 m, wartość robót: 177.859,76 zł.

 


Pozostałe inwestycje:


 

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelcu – zakończenie budowy, oddanie do użytku. Wykonano roboty budowlano – montażowo - wykończeniowe sali, modernizację kotłowni, wartość wykonanych robót: 681.184,89 zł.
 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie-Kolonii – kontynuacja, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu zaplecza, rynny i rury spustowe, wartość wykonywanych robót: 140.257,45 zł.
 3. Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem Gimnazjum w Korzeniewie. Wykonano plac z kostki brukowej wraz ze schodami zewnętrznymi, wartość wykonanych robót: 27.945,19 zł.
 4. Budowa boisk sportowych w Mycielinie – w ramach programu: „Moje boisko – Orlik 2012”. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Wartość całkowita budowy wyniosła: 1.096.005,79 zł.

W tym:

·        dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 333.000,00 zł.,

·        dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 333.000,00 zł.,

·        środki z budżetu Gminy Mycielin: 430.005,79 zł


 1. Budowa boiska sportowego w Dzierzbinie – kontynuacja, wykonano ogrodzenie boiska z piłko- chwytami, wartość robót: 27.187,98 zł.
 2. Budowa boiska sportowego w Korzeniewie, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wartość: 15.000,00 zł.
 3. Urządzenie placu zabaw w Kościelcu, wykonano plantowanie placu, zasianie trawy, ogrodzenie, wyposażono plac zabaw w urządzenia do zabawy, wartość robót wykonanych: 33.650,60 zł.
 4. Budowa garażu przy OSP – Gadów – kontynuacja, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem, tynki wewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa, wartość wykonanych robót: 49.793,00 zł.
 5. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie – wykonano: dobudowę kuchni, pokrycie z wymianą konstrukcji dachowej zaplecza, docieplenie ścian, wartość wykonanych robót: 49.959,00 zł.
 6. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie – wykonano roboty modernizacyjne w wyniku, których na parterze powstały pomieszczenia Przedszkola Publicznego, a na piętrze pomieszczenia Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia.Wartość wykonanych robót wyniosła: 654.334,70 zł, w tym:
 • Ośrodek Zdrowia – 397.787,33 zł.
 • Przedszkole Publiczne – 222.073,35 zł.
 • Parkingi i chodniki – 34.474,02 zł
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu