Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje w 2009 roku

W zakresie drogownictwa:

 1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na tłuczniową w Kościelcu-Kolonii ( w stronę p.  Szuławy), dł. 630 mb, szer. 3,5 m, wartość robót 61.759,57 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową Słuszków – Stropieszyn, dł. 1310 mb, szer. 5,0 m, wartość robót: 300.095.02 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na asfaltową w Korzeniewie (koło p. Różańskiego), dł. 470 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 64.796,54 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na żwirową w miejscowości Kazala Stara, dł. 400 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 34.019,13 zł.
 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na tłuczniową w miejscowości Danowiec,  dł. 1.550 mb, szer. 3,5 m,wartość robót: 103.675,91 zł.
 6. Przebudowa chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Przyranie, dł. 112 mb, szer. 1,20 mb, wartość robót: 25.617,54 zł.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4585 P w miejscowości Korzeniew (wspólnie z Powiatem), odnowa nawierzchni asfaltowej na odcinku 250 mb, zatoka dla autobusów, parking, wartość robót: 93.990,44 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 674561G w miejscowości Stropieszyn,(przejęcie od Powiatu) odnowa nawierzchni asfaltowej na dł. 360 mb.,wraz z chodnikiem na długości 433,76 m, wartość robót: 177.859,76 zł.

 


Pozostałe inwestycje:


 

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelcu – zakończenie budowy, oddanie do użytku. Wykonano roboty budowlano – montażowo - wykończeniowe sali, modernizację kotłowni, wartość wykonanych robót: 681.184,89 zł.
 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie-Kolonii – kontynuacja, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu zaplecza, rynny i rury spustowe, wartość wykonywanych robót: 140.257,45 zł.
 3. Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem Gimnazjum w Korzeniewie. Wykonano plac z kostki brukowej wraz ze schodami zewnętrznymi, wartość wykonanych robót: 27.945,19 zł.
 4. Budowa boisk sportowych w Mycielinie – w ramach programu: „Moje boisko – Orlik 2012”. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Wartość całkowita budowy wyniosła: 1.096.005,79 zł.

W tym:

·        dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 333.000,00 zł.,

·        dofinansowanie z Ministerstwa Sportu: 333.000,00 zł.,

·        środki z budżetu Gminy Mycielin: 430.005,79 zł


 1. Budowa boiska sportowego w Dzierzbinie – kontynuacja, wykonano ogrodzenie boiska z piłko- chwytami, wartość robót: 27.187,98 zł.
 2. Budowa boiska sportowego w Korzeniewie, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wartość: 15.000,00 zł.
 3. Urządzenie placu zabaw w Kościelcu, wykonano plantowanie placu, zasianie trawy, ogrodzenie, wyposażono plac zabaw w urządzenia do zabawy, wartość robót wykonanych: 33.650,60 zł.
 4. Budowa garażu przy OSP – Gadów – kontynuacja, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem, tynki wewnętrzne, docieplenie ścian zewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa, wartość wykonanych robót: 49.793,00 zł.
 5. Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie – wykonano: dobudowę kuchni, pokrycie z wymianą konstrukcji dachowej zaplecza, docieplenie ścian, wartość wykonanych robót: 49.959,00 zł.
 6. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie – wykonano roboty modernizacyjne w wyniku, których na parterze powstały pomieszczenia Przedszkola Publicznego, a na piętrze pomieszczenia Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia.Wartość wykonanych robót wyniosła: 654.334,70 zł, w tym:
 • Ośrodek Zdrowia – 397.787,33 zł.
 • Przedszkole Publiczne – 222.073,35 zł.
 • Parkingi i chodniki – 34.474,02 zł
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości