Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych

Zarządzenie Nr 1/2015

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 8 stycznia 2015r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych


Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze. zm..) oraz Uchwały Nr L/247/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 października 2014 roku w sprawie uchwalenia na rok 2015 programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości