Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY MYCIELIN

OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJZgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Mycielin :


  1. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2015 roku

 

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości