Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 


Wójt Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji którym przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań z publicznych Gminy Mycielin na 2018 rok, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym Rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gmina Mycielin. 
Do Udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
1. Opinie oraz wnioski do projektu programu, prosimy zgłaszać w terminie od 04.10.2017 do 18.10.2017r., na jeden z niżej wymienionych. sposobów:
- osobiście w sekretariacie urzędu pokój nr 8,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres: urzad@mycielin.pl

2. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2018.

3.Jednocześnie informuje się, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.

4. Nieprzedstawienie uwag czy też wniosków, o których mowa w w/w terminie oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu