Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin

 

 

Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 26 stycznia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości