Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej ...

Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2013 r.
W dniach od 18 do 25 stycznia bieżącego roku został ogłoszony nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t).
W wyznaczonym terminie żadna organizacja nie wskazała osób do składu komisji konkursowej.
Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości