Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (RZIIP AKO).

GMINA MYCIELIN w partnerstwie z Miastem Kalisz i 21 jednostkami samorządu terytorialnego (JST) z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" (RZIIP AKO).

 

Źródło dofinansowania:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 8.283.587,84 zł, w tym koszt kwalifikowalny: 8.168.678,53 zł.

Dotacja bezzwrotna:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 6.943.376,73 zł (85,00 % kosztów kwalifikowalnych).

Planowane zakończenie projektu: październik 2020 r.

Celem projektu jest wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych - w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących głównych grup zadań:

 1. Utworzenie serwerowni RZIIP AKO - adaptacja wybranych pomieszczeń budynku Villa Calisia w Kaliszu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania serwerowni RZIIP AKO.

 2. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest według ogólnej koncepcji, którą można charakteryzować jako „zaprojektuj i wykonaj". Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca zadania zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS dla RZIIP AKO. Zakres rzeczowy zadania obejmie przede wszystkim:

  1. Zakup i montaż serwera centralnego wraz z niezbędnym wyposażeniem.

  2. Zakup i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST biorących udział w realizacji projektu.

  3. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS.

  4. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS.

  5. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO.

  6. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw GIS - 12 grup tematycznych (portali) - w tym ortofotomapa terenu AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, ewidencja dróg i obiektów mostowych.

  7. Zakupy sprzętowe: stacje robocze komputerowe wraz z drukarkami - sprzęt przeznaczony do obsługi systemu
   - 23 zestawy (po jednym zestawie dla ka
   żdej JST uczestniczącej w projekcie).

  8. Zakup sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego do aktualizacji i sprawdzania poprawności działania systemu.

Uzupełnieniem powyższego będzie cykl szkoleń z obsługi RZIIP AKO (kierowanych w zależności od zakresu: do administratorów systemu, koordynatorów gminnych/powiatowych systemu, użytkowników systemu - pracowników urzędów uczestniczących
w projekcie JST AKO).

 1. Nadzory techniczne - nadzory nad prawidłowym wykonaniem map akustycznych i ewidencji dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.

 2. Działania informacyjno-promocyjne.

Liderem projektu RZIIP AKO jest Miasto Kalisz, a realizowany jest on na zasadzie partnerskiej współpracy 23 Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

 


Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu