Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie o naborze wniosków (10-24.09.2012 r.) - Małe Projekty

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

 

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

 

1)   operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty”:

 

- termin składania wniosków: 10 września - 24 września 2012r;

 

- limit dostępnych środków: 750 000,00zł;

 

- minimalne wymagania: każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg.  kryteriów wyznaczonych dla w/w działania;

 

- miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” ul.  Kościuszki 7,  62-840 Koźminek, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00;

 

- szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” i na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl, a także: na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku)  w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD wraz        z dokładnym opisem - podanie nazwy wnioskodawcy i tytułu operacji).

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”, pod nr tel.: 62 7637068.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości