Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie o naborze wniosków (10-24.09.2012 r.) - Małe Projekty

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

 

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

 

1)   operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty”:

 

- termin składania wniosków: 10 września - 24 września 2012r;

 

- limit dostępnych środków: 750 000,00zł;

 

- minimalne wymagania: każdy projekt złożony w ramach danego konkursu aby dostał dofinansowanie musi uzyskać  w wyniku oceny  Rady minimum trzy punkty wg.  kryteriów wyznaczonych dla w/w działania;

 

- miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” ul.  Kościuszki 7,  62-840 Koźminek, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00;

 

- szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” i na stronie internetowej www.krainanocyidni.pl, a także: na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku)  w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD wraz        z dokładnym opisem - podanie nazwy wnioskodawcy i tytułu operacji).

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy biura Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”, pod nr tel.: 62 7637068.

Pliki do pobrania:

Więcej publikacji w tej kategorii:

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu