Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje w 2010 roku

W zakresie drogownictwa:

 1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585 P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1.20 m, wartość robót: 36 759,43 zł.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia i nr 4585 P na odcinku Przyranie – Mycielin, realizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, udział Gminy Mycielin w kwocie 170.000,00 zł.
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na tłuczniową i żwirową w miejscowości Kuszyn, Kościelec- Kolonia i Kościelec na dł. 2220 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674553 G), wartość robót: 146.421,78 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej – wewnątrzosiedlowej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Słuszków (działki) o dł. 469 mb, szer. 4,0 m, wyłoniono wykonawcę, wartość przebudowy wynosi: 107.468,31 zł.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową na odcinku Kuszyn – Kukułka na dł. 600 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674546 G), wartość robót: 54.831,38 zł.
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gm. na asfaltową w miejscowości Klotyldów o dł. 400 m, szer. 3,5 m (skrót do drogi powiatowej koło p. Grzywacza) oraz poszerzenie o 1,0 m drogi asfaltowej w miejscowości Klotyldów – sołectwo Słuszków na dł. 1.050 m (nr drogi 674542 G), wartość kosztorysowa: 147.272,42 zł.

Inwestycje sportowe i oświatowe:

 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Dzierzbinie-Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią - zakończenie budowy, oddanie do użytku, wykonano roboty budowlano – montażowe, wykończeniowe sali i kotłowni, wartość wykonanych robót od początku budowy wyniosła: 1.816.446,10 zł. Budowę sali gimanstycznej realizowano w latach 2008 - 2010. W roku 2010 oddano do użytku sale gimanstyczną z zapleczem socjalnym i kotłownią o powierzchni użytkowej 748,50 m2 z boiskiem do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i widownią. Na realizację sali gimnastycznej otrzymano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Działanie 5.2. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Wartość dofinansowania wyniosła: 1104218,22 zł. Zdjęcia z otwarcia sali w galerii poniżej.
 2. Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kościelcu, wykonano wymianę pieca w kotłowni wraz z modernizacją kotłowni, wartość wymiany: 25.300,00 zł.
 3. Wykonanie elewacji budynku szkolnego w Dzierzbinie-Kolonii, wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej styropianem wraz z tynkiem zewnętrznym mineralnym, wartość wykonanych robót wyniosła: 58.667,10 zł.
 4. Urządzenie placu zabaw w Dzierzbinie-Kolonii – przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej – wykonano ogrodzenie placu zabaw, zniwelowano teren, wartość robót wyniosła: 8.498,84 zł.
 5. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Dzierzbinie – wykonano ogrodzenie części boiska od strony stawu i za bramkami, wartość robót wyniosła: 10.000,00 zł.
Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości