Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje w 2011 roku

W zakresie drogownictwa:

 1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1150 mb,  szer. 3.50 m, wartość robót: 164 622,59 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 132 800,00 zł. Środki Gminne – 31 822,59 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kościelec-Kolonia  na dł. 950 mb,  szer. 3.00 m, wartość robót: 120 950,35 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kościelec, na dł. 320 mb,  szer. 3.00 m, wartość robót: 47 771,72 zł.
 4. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – nakładka w miejscowości Klotyldów, na dł. 430 mb,  szer. 4.00 m, wartość robót: 49 977,36 zł.
 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Dzierzbin,  na dł. 1450 mb,  szer. 3.50 m, wartość robót: 63 246,91 zł.
 6. Trwałe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej przez sprysk w miejscowości Przyranie, na dł. 980 m, szer. 3.00 m, wartość robót: 28 253,10 zł.
 7. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Gadów, na dł. 925 mb,  szer. 3.00 m, wartość robót: 130 689,35 zł.
 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mycielin (do oczyszczalni) o nawierzchni żwirowej, na dł. 1500 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 55 768,20 zł.
 9. Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej w miejscowości Słuszków o nawierzchni asfaltowej,  na dł. 470 mb, szer. 4,0 m, wartość robót: 75 399,06 zł.
 10. Remont drogi gminnej w miejscowości Zamęty o nawierzchni żwirowej,  na dł. 580 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 27 890,00 zł.
 11. Remont drogi gminnej w miejscowości Gadówek - nakładka, na dł. 100 mb, szer. 5,0 m, wartość robót: 35 202,60 zł.
 12. Remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Mycielin (w stronę Teodorowa), na dł. 1150 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 43 821,00 zł.
 13. Remont drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Dzierzbin, na dł. 350 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 13 679,14 zł.
 14. Remont drogi gminnej  o nawierzchni żwirowej Dzierzbin – Danowiec, na dł. 470 mb, szer. 3,0 m, wartość robót: 18 426,94 zł.
 15. Przebudowa drogi powiatowej w zakresie chodnika w miejscowości Kościelec, na dł. 110 mb, szer. 1,5 m, wartość robót: 39 070,38 zł,
Środki Powiatu – 20 000,00 zł
Środki Gminne – 19 070,38 zł

Pozostałe inwestycje:

 1. Rozbudowa Strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, wartość robót: 290 201,73zł. Dofinansowanie z PROW – 177 022,50 zł Środki Gminne – 113 179,23 zł.
 2. Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu, wartość robót: 9 200,00 zł.
 3. Wykonanie instalacji c.o. w Strażnicy OSP w Stropieszynie, wartość robót: 25 000,00 zł.
 4. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mycielin, wartość robót: 10 300,00 zł.
 5. Malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy w miejscowości Słuszków, wartość robót: 14 500,00 zł.
 6. Malowanie pomieszczeń w świetlicy w miejscowości Dzierzbin, wartość robót: 2 200,00 zł.
 7. Wykonanie wiaty przystanku autobusowego w miejscowości Kuszyn, wartość robót: 3 500,00 zł.
 8. Modernizacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Bogusławice, wartość robót: 30 955,53 zł.
 9. Wykonanie  c.o. budynku świetlicy w miejscowości Bogusławice, wartość robót: 8 421,81 zł.
 10. Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew – wartość całej inwestycji; 6.832.000,00 zł.
Dofinansowanie z PROW – 4 000 000,00 zł
Środki Gminne – 2 832 000,00 zł

 

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości