Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku

I. Inwestycje drogowe

Drogi powiatowe

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588 P w miejscowości Kościelec o długości 110,00 mb;

-          koszty poniesione                                                           - 34 351,69 zł

-          dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - 20 000,00 zł

-          udział Gminy                                                                  -14 351,69 zł.

2. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin – Bogusławice - 100 000,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg powiatowych na odcinku Goliszew - granica Powiatu Kaliskiego:

-          koszty poniesione                                                           - 54 808,80 zł

-          dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - 27 500,00 zł

-          udział Gminy                                                                  - 27 308,80 zł

 Drogi Gminne

 

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  Gadów-Dzierzbin Kolonia z nawierzchni gruntowej na żwirową na długości 1620,00 mb - 54 501,88 zł.

 

2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Danowiec z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 1550,00 mb:

-          koszty poniesione                                              - 221 167,35 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego   -130 758,00 zł

-          udział Gminy                                                     -   90 409,35 zł.

 

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 680,00 mb  - 31 922,83 zł.

 

4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Mycielin z nawierzchni tłuczniowo - gruntowej  na asfaltową na długości 360,00 mb - 59 327,36 zł.

 

5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Zamęty z nawierzchni gruntowej na żwirową na długości 700,00 mb    - 31 640,53 zł.

 

6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Kościelec-Kolonia z nawierzchni tłuczniowej  na asfaltową na długości 630,00 mb:

-          koszt budowy                                                    - 104 814,48 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego   -   87 428,00 zł

-          udział Gminy                                                     -   17 386,48 zł.

7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 980,00 mb:

-          koszt przebudowy                                            - 83 430,36 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 56 742,00 zł

-          udział Gminy                                                   - 26 688,36 zł.

-           

8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Kuszyn z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową  na długości  650,00 mb - 103 580,83 zł.

 

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej   Korzeniew - Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 1410,00 mb:

-          koszt przebudowy                                            - 180 288,64 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego -   94 572,00 zł

-          udział Gminy                                                   -   85 716,64 zł.

 

Ogółem wydano                            - 1 059 834,70 zł

w tym uzyskano dofinansowanie -    417 000,00 zł

udział Gminy                                 -    642 834,75 zł


II. Pozostałe inwestycje

 

1. Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie

-          koszty poniesione             - 291 955,84 zł

-          dofinansowanie z PROW - 215 262,28 zł

-          udział Gminy                    -   76 693,56 zł

2. Rozbudowa wraz z modernizacją strażnicy w Korzeniewie

   -          koszt rozbudowy                      - 606 409,45 zł

-          koszty poniesione w 2011 r  -   23 493,00 zł

-          koszty poniesione w 2012 r. - 160 378,00

-          koszty poniesione w 2013 r. - 211 269,99

-          koszty do poniesienia w 2014 r. – 211 268,46 zł

3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie – 583 487,00 zł

-          koszty poniesione w 2013 r. - 15 437,00 zł

-          koszty do poniesienia w 2014 r.:

-          dofinansowanie z funduszu ochrony Środowiska - 280 973,00 zł

-          koszty Gminy                                                        - 287 077,00 zł                                                        

4. Montaż instalacji c. o. w Danowcu:

-          koszty poniesione                - 34 099,00 zł

-          dofinansowanie z PROPW - 21 446,00 zł.

-          udział Gminy                      - 12 653,00 zł

5. Montaż instalacji c. o. w Gadowie:

-          koszty poniesione                - 42 013,98 zł

-          dofinansowanie z PROPW  - 25 000,00 zł

   -     udział Gminy                      -  17 013.98 zł                  

6. Budowa placu zabaw w Gadowie:

-          koszty poniesione                - 28 277,70 zł

-          dofinansowanie z PROPW  - 18 392,00 zł

-          udział Gminy                       -   9 885,70 zł

7. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przyraniu - 12 000,00 zł.

8. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie  - 7 920,00 zł

 

Ogółem wydano                            - 642 973,52 zł

w tym uzyskane dofinansowanie - 280 100,28 zł

udział Gminy                                 - 362 873,24 zł

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości