Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku

I. Inwestycje drogowe

Drogi powiatowe

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588 P w miejscowości Kościelec o długości 110,00 mb;

-          koszty poniesione                                                           - 34 351,69 zł

-          dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - 20 000,00 zł

-          udział Gminy                                                                  -14 351,69 zł.

2. Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P Dzierzbin – Bogusławice - 100 000,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg powiatowych na odcinku Goliszew - granica Powiatu Kaliskiego:

-          koszty poniesione                                                           - 54 808,80 zł

-          dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - 27 500,00 zł

-          udział Gminy                                                                  - 27 308,80 zł

 Drogi Gminne

 

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  Gadów-Dzierzbin Kolonia z nawierzchni gruntowej na żwirową na długości 1620,00 mb - 54 501,88 zł.

 

2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Danowiec z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 1550,00 mb:

-          koszty poniesione                                              - 221 167,35 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego   -130 758,00 zł

-          udział Gminy                                                     -   90 409,35 zł.

 

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 680,00 mb  - 31 922,83 zł.

 

4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Mycielin z nawierzchni tłuczniowo - gruntowej  na asfaltową na długości 360,00 mb - 59 327,36 zł.

 

5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Zamęty z nawierzchni gruntowej na żwirową na długości 700,00 mb    - 31 640,53 zł.

 

6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Kościelec-Kolonia z nawierzchni tłuczniowej  na asfaltową na długości 630,00 mb:

-          koszt budowy                                                    - 104 814,48 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego   -   87 428,00 zł

-          udział Gminy                                                     -   17 386,48 zł.

7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Słuszków z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 980,00 mb:

-          koszt przebudowy                                            - 83 430,36 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 56 742,00 zł

-          udział Gminy                                                   - 26 688,36 zł.

-           

8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Kuszyn z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową  na długości  650,00 mb - 103 580,83 zł.

 

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej   Korzeniew - Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 1410,00 mb:

-          koszt przebudowy                                            - 180 288,64 zł

-          dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego -   94 572,00 zł

-          udział Gminy                                                   -   85 716,64 zł.

 

Ogółem wydano                            - 1 059 834,70 zł

w tym uzyskano dofinansowanie -    417 000,00 zł

udział Gminy                                 -    642 834,75 zł


II. Pozostałe inwestycje

 

1. Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie

-          koszty poniesione             - 291 955,84 zł

-          dofinansowanie z PROW - 215 262,28 zł

-          udział Gminy                    -   76 693,56 zł

2. Rozbudowa wraz z modernizacją strażnicy w Korzeniewie

   -          koszt rozbudowy                      - 606 409,45 zł

-          koszty poniesione w 2011 r  -   23 493,00 zł

-          koszty poniesione w 2012 r. - 160 378,00

-          koszty poniesione w 2013 r. - 211 269,99

-          koszty do poniesienia w 2014 r. – 211 268,46 zł

3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie – 583 487,00 zł

-          koszty poniesione w 2013 r. - 15 437,00 zł

-          koszty do poniesienia w 2014 r.:

-          dofinansowanie z funduszu ochrony Środowiska - 280 973,00 zł

-          koszty Gminy                                                        - 287 077,00 zł                                                        

4. Montaż instalacji c. o. w Danowcu:

-          koszty poniesione                - 34 099,00 zł

-          dofinansowanie z PROPW - 21 446,00 zł.

-          udział Gminy                      - 12 653,00 zł

5. Montaż instalacji c. o. w Gadowie:

-          koszty poniesione                - 42 013,98 zł

-          dofinansowanie z PROPW  - 25 000,00 zł

   -     udział Gminy                      -  17 013.98 zł                  

6. Budowa placu zabaw w Gadowie:

-          koszty poniesione                - 28 277,70 zł

-          dofinansowanie z PROPW  - 18 392,00 zł

-          udział Gminy                       -   9 885,70 zł

7. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przyraniu - 12 000,00 zł.

8. Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie  - 7 920,00 zł

 

Ogółem wydano                            - 642 973,52 zł

w tym uzyskane dofinansowanie - 280 100,28 zł

udział Gminy                                 - 362 873,24 zł

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu