Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w 2014 roku

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

 1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżow3ania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588P Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbin - granica powiatu Kaliskiego – w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - dofinansowanie inwestycji
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (od P. Morawskiego w stronę lasu) nr 674525G na dł. 880m, szer. 3m;
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (od P. Hynasa do P. Tadeusiak) nr 674534G na długości 450m, szer. 3 m.
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (w stronę P. Macniaka) nr działki 794 na długości 200m, szer. 3 m;
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów (w stronę P. Sobczaka) nr drogi 674502G na dł. 700m, szer. 3,5 m;
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (w stronę P. Jaruszewskiego) nr drogi 674514G na długości 600m, szer. 3,5m;
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słuszków.
 9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorów – Kazala Stara.
 10. Rozbudowa wraz z modernizacją budynku OSP w Korzeniewie.
 11. Ogrodzenie placu przy strażnicy OSP w Stropieszynie.
 12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek i Żelazków- termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie.
 13. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie.
 14. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaszczury.
 15. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bogusławicach – wykonanie dokumentacji
 16. Urządzenie parku w Mycielinie – wykonanie dokumentacji
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości