Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku


 1. Wykonano dokumentację projektową na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie oraz wykonano ogrodzenie budynku SUW, na które wydatkowano z budżetu gminy 28 905 zł;
 2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kościelec - granica gminy, z budżetu gminy wydatkowano 4659,99 zł z budżetu Starostwa kaliskiego - 4660 zł;
 3. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej z tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kukułka na długości 815 mb i szer. 3 m. Ze środków budżet gminy wydatkowano - 54.677,26 zł, ze środków Urzędu Marszałkowskiego - 70 000 zł;
 4. Droga Słuszków - Korzeniew, wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 985 m, szer. 3m ze środków budżetu gminy wydatkowano - 146 946,15 zł;
 5. Droga w miejscowości Danowiec - wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na asfaltowa na długości 1 060mb, szer. 3m, ze środków budżetu gminy wydatkowano 75 197,90 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego - 150 000 zł;
 6. Droga Kościelec - Korzeniew, wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na asfaltową na długości 1 810mb, szer. 3 m, ze środków budżetu gminy wydatkowano 300 926,08 zł;
 7. Dokumentacja na modernizację, nadbudowę i przebudowę budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską, z budżetu gminy wydatkowano - 14 760,00 zł;
 8. Dokumentacja na budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kościelcu wartość - 20 910 zł;
 9. Wykonano dokumentacje na budowę boisk wielofunkcyjnych prze Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Kościelcu i Dzierzbinie-Kolonii i Gimnazjum w Korzeniewie - wartość 22 140 zł;
 10. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie - wartość 15 928,50 zł;
 11. Urządzono plac zabaw w miejscowości Zamęty. Plac został wyposażony w urządzenia: huśtawkę podwójną, karuzelę krzyżową, sprężynowiec, ławkę z oparciem i zestaw zabawowy. Z budżetu gminy wydatkowano 23 097,08 zł;
 12. Zakupiono kosiarkę samobieżna do koszenia trawy na boisku sportowym w Korzeniewie wartości 10 000 zł;
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości