Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Inwestycje zeralizowane w 2016 roku

1. Wykonano dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mycielin i Słuszków - łączna kwota to 14 589 zł;

2. Przebudowano nawierzchnię drogi gminnej nr 674504G Bogusławice - granica Gminy Mycielin - Gmina Rychwał.

W ramch przebudowy zmieniona została nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową na odcinku 1820mb, szer. 3,5. Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych PROW w kwocie 348 027,65 zł i z budżetu gminy w kwocie 219 662,64 zł.

3. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Danowiec, wykonano nawierzchnię asfaltową  na dł. 900 mb o szer. 3,0 m. Ze środków budżetu gminy wydatkowano 58 235,62 zł i ze środków z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 123 000 zł.

4. Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Przyraniu, na którą wydatkowano 83 455,08 zł.

5. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec-Kolonia na długości 1780 mb o szer. 3,5 m. Wydatkowano kwotę 173 328,665 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 58 000 zł.

6. Wybudowano indywidualną oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Kościelcu, na którą wydatkowano 51 168 zł.

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości