Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Informacje o Urzędzie Gminy Mycielin

Siedzibą Urzędu Gminy Mycielin jest Słuszków. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

Wójt Gminy wykonuje swoje zadania:

- w zakresie realizacji uchwał rady gminy

- i zadań gminy wynikających z przepisów prawa.

Urząd składa się z referatów, które realizują poszczególne zadania.

Urząd wykonuje różne zadania:

 • organizuje na terenie gminy wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe i gminne,

 • organizuje wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa,

 • organizuje wybory sołtysów i ławników,

 • obsługuje Radę Gminy Mycielin,

 • wydaje dokumenty tożsamości,

 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,

 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,

 • prowadzi szkoły podstawowe i przedszkola,

 • zajmuje się ochroną zdrowia,

 • zajmuje się pomocą społeczną,

 • zajmuje się ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem,

 • zajmuje się zarządzeniem kryzysowym,

 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,

 • prowadzi sprawy z zakresu kultury i sportu,

 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,

 • zajmuje się rolnictwem i łowiectwem,

 • określa wysokość podatków lokalnych,

 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,

 • zarządza mieniem komunalnym gminy,

 • buduje i remontuje drogi gminne,

 • prowadzi wodociągi,

 • zajmuje się ochroną środowiska,

 • prowadzi gospodarkę odpadami,

 • utrzymuje czystość i porządek,

Urząd jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Budynek jest piętrowy nie ma windy.

Sprawy urzędowe mogą być załatwione w Punkcie Obsługi Bezpośredniej znajdującym się na parterze.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Mycielin z/s w Słuszkowie 27, 62-831 Korzeniew,

 • przynieść pismo do sekretariatu urzędu,

 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: urzad@mycielin.pl

 • przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy,

 • urząd czynny jest w godzinach: w poniedziałki od 9:00 do 17:00; od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz także na stronie: www.bip.mycielin.pl

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu