Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie o realizacji projektu

Gmina Mycielin

realizuje projekt:

Bezpiecznie nad wodą! - Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie

w ramach

Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem realizacji projektu jest opanowanie oraz doskonalenie przez uczniow podstawowych umiejętności w zakresie pływania w stopniu niezbędnym w codziennym życiu.

Cele szczegółowe projektu:

  • zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą,
  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
  • rozwijanie i odskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  • rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,
  • wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania pływania.

Programem objęte zostaną dwie grupy uczniów:

  • uczniowie niepotrafiący pływać, którzy wyrażają chęć nabycia takich umiejętnosci,
  • uczniowie, którzy nabyli takie umiejętności (na przykład w okresie wakacji) i chcieliby kontynuować naukę w tym kierunku i doskonalić techniki pływania.

Termin realizacji projektu: 15.01.2010 - 12.07.2010

 

Galeria:
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu