Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Ogłoszenie o realizacji projektu

Gmina Mycielin

realizuje projekt:

Bezpiecznie nad wodą! - Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie

w ramach

Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem realizacji projektu jest opanowanie oraz doskonalenie przez uczniow podstawowych umiejętności w zakresie pływania w stopniu niezbędnym w codziennym życiu.

Cele szczegółowe projektu:

  • zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą,
  • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
  • rozwijanie i odskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  • rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,
  • wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z uprawiania pływania.

Programem objęte zostaną dwie grupy uczniów:

  • uczniowie niepotrafiący pływać, którzy wyrażają chęć nabycia takich umiejętnosci,
  • uczniowie, którzy nabyli takie umiejętności (na przykład w okresie wakacji) i chcieliby kontynuować naukę w tym kierunku i doskonalić techniki pływania.

Termin realizacji projektu: 15.01.2010 - 12.07.2010

 

Galeria:
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości