Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

"Jest w orkiestrach dętych jakaś siła ..."

"Niby nic, a tak to się zaczęło,

niby nic zwyczajne "pa, pa, pa".

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła,

bo to było tak ..."


- to cytat ze znanej, śpiewanej przed laty przez Halinę Kunicką piosenki "Orkiestry dęte", a że wciąż aktualny, to świadczą o tym tłumy widzów, którzy przybywają, aby wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie.

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie to perełka instrumentalna Gminy Mycielin.

Powstała we wrześniu 2008 roku, jej działalność została zrealizowana i sfinansowana z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Łączna kwota realizacji programu to 24 919 zł. Pierwsze chętne osoby do gry w orkiestrze zgłosiły się po trzech dniach od rozplakatowania informacji o naborze do orkiestry, którą wśród mieszkańców Gminy rozprowadzono w formie zaproszeń, kurend oraz zamieszczonej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Mycielin. W sumie na przesłuchanie zgłosiło się blisko 80 osób.

W chwili obecnej orkiestra dęta liczy 35 osób, ale wciąż zgłaszają się nowi chętni.

Pierwsze zajęcia polegały na wprowadzeniu nowych adeptów muzyki w podstawy gry na instrumentach. Osoby poznawały zasady nutowe, nazwy literowe dźwięków, nazwy oktaw, klucze muzyczne. Członkowie orkiestry poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych nabyli umiejętność gry na wybranych przez siebie instrumentach oraz umiejętność organizowania pierwszych wspólnych występów publicznych.

Od początku muzyczny wizerunek orkiestry kształtował Mariusz Trzciński - kapelmistrz i wychowawca muzycznego młodego pokolenia instrumentalistów.

Orkiestra jest zespołem bardzo młodym, lecz niezwykle dynamicznie rozwijającym się. Połączyła ich wspólna pasja muzykowania, która daje im wiele radości i świetnej zabawy. Młodość, doświadczenie, bogaty repertuar i chęć do pracy - to wszystko jest gwarancją zawsze udanego koncertu i niecodziennych doznań muzycznych, jak i estetycznych.

Orkiestra w swoim repertuarze ma utwory rozrywkowe, pieśni patriotyczne, marszowe i kościelne. Młodzi muzycy swoimi występami wzbogacają uroczystości szkolne, gminne i kościelne.

Biorąc udział w uroczystościach ponadlokalnych: powiatowych, międzygminnych, przeglądach orkiestr, uroczystościach kościelnych - orkiestra promuje naszą gminę, upowszechnia działalność kulturalną, skupiając wokół siebie najbardziej utalentowanych ludzi.

Orkiestra cieszy się uznaniem mieszkańców całej gminy oraz wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli okazję i przyjemność wysłuchać umiejętności jej członków.

Umiejętność gry na instrumentach, praca w zespole, poznawanie nowych ludzi - daje młodym ludziom możliwość lepszego startu w życiu, podbudowanie wiary w siebie i własne umiejętności, uczy wrażliwości na sztukę i piękno.

28 czerwca 2009 roku na boisku sportowym w Słuszkowie w Gminie Mycielin odbył się X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Kaliskiego.

Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowało się dwanaście orkiestr dętych z terenu Powiatu Kaliskiego, w tym z miejscowości: Iwanowice, Rychnów, Brzeziny, Tłokinia, Koźminek, Lisków, Rajsko, Tykadłów, Kamień, Pruszków, Stawiszyn oraz Mycielin. Orkiestra Dęta z Mycielina była najmłodszą orkiestrą spośród 12 występujących. Podczas występu orkiestr odbyła się loteria fantowa podczas, której można było oddać głos na swoją ulubioną orkiestrę. Nagrodę publiczności otrzymała orkiestra z Mycielina, na którą głosy oddało ponad 600 osób.

Dofinansowanie do zakupu instrumentów dla Orkiestry Dętej

Gmina Mycielin otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 3 500 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie" (umowa nr DR156/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.).

Gmina Kupiła 2 szt. trąbki Jupiter JTR 606S oraz 2 szt. - puzon Roy Benson 701155 za łączną kwotę 6 996 zł (50% stanowił wkład własny gminy, 50% dotacja).

 


Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości