Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mycielin

 


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DANOWCU
  DANOWIEC 19, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1947
  Prezes: Leszek Taranek, Naczelnik: Tomasz Jaruszewski
   
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIERZBINIE
  DZIERZBIN 75, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1919
  Prezes: Ryszard Tomczyk, Naczelnik: Tomasz Luźny
   
3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GADOWIE
  GADÓW 50, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1917
  Prezes: Sylwester Koralewski, Naczelnik: Ryszard Prymerski
   
4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORZENIEWIE
  KORZENIEW 53, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1921
  Prezes: Jarosław Miedziński, Naczelnik: Bolesław Firański
   
5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIELCU
  KOŚCIELEC 61, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1913
  Prezes: Andrzej Zawiasa, Naczelnik: Bogdan Maćczak
   
6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUSZYNIE
  KUSZYN 33, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1948
  Prezes: Sławomir Koniak, Naczelnik: Jacek Matuszak
   
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYCIELINIE
  MYCIELIN 27, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1947
  Prezes: Dariusz Korczyński, Naczelnik: Dariusz Bończak
   
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYRANIU
  PRZYRANIE 26, 62-831 KORZENIEW
 

Rok założenia: 1913.

  Prezes: Grzegorz Praselski, Naczelnik: Krzysztof Śliwiński
   
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUSZKOWIE
  SŁUSZKÓW 21, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1946
  Prezes: Michał Bartoszczyk, Naczelnik: Łukasz Kucner
   
10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STROPIESZYNIE
  STROPIESZYN 70, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1926.
  Prezes: Grzegorz Zimny, Naczelnik: Patryk Janas
   
11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAMĘTACH
  ZAMĘTY 14, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1945.
  Prezes: Adrian Woźniak, Naczelnik: Piotr Nowicki.
   
CELE I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OSP:
1.

działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mieniaprzed pożarami,

klęskami żywiołowymi, z zagrożeniami ekologicznymi

lub innymi miejscowymi zagrożeniami;

2. działanie na rzecz ochrony środowiska;
3. organizowanie pożarniczego i ochronnego wychowania dzieci i młodzieży;
   
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
   
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOGUSŁAWICACH
  BOGUSŁAWICE, 62-831 KORZENIEW
 

 

2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZIERZBINIE
  DZIERZBIN, 62-831 KORZENIEW
 

 

3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GADOWIE
  GADÓW, 62-831 KORZENIEW
 

 

4. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KORZENIEWIE
  KORZENIEW 119, 62-831 KORZENIEW
 

 

5. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOŚCIELCU
  KOŚCIELEC, 62-831 KORZENIEW
 

 

6. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KUSZYNIE
  KUSZYN, 62-831 KORZENIEW
 

 

7. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MYCIELINIE
  MYCIELIN, 62-831 KORZENIEW
 

 

8. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYRANIU
  PRZYRANIE, 62-831 KORZENIEW
 

 

9. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁUSZKOWIE
  SŁUSZKÓW 21, 62-831 KORZENIEW
 

 

10. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W STROPIESZYNIE
  STROPIESZYN 71, 62-831 KORZENIEW
 

 

11. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZAMĘTACH
  ZAMĘTY, 62-831 KORZENIEW
 

 

  CELE I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KGW:

rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu;

popularyzowanie kultury, sztuki i falkloru;

współudział w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju kulturalnego gminy;

promowanie aktywnego uczestnctwa w kulturze;

współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.
   
   
ZESPOŁY SPORTOWE
1. KLUB SPORTOWY "DRAGON" DZIERZBIN
  DZIERZBIN, 62-831 KORZENIEW
  ROK ZAŁOŻENIA: 2004
  PREZES: TOMASZ BIEDAK
   
2. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "WICHER" MYCIELIN
  SŁUSZKÓW, 62-831 KORZENIEW
  ROK ZAŁOŻENIA: 2002
  PREZES: KORCZYŃSKI DARIUSZ
   
3. KLUB SPORTOWY KORZENIEW
  KORZENIEW 14a, 62-831 KORZENIEW
  PREZES: JAROSŁAW MIEDZIŃSKI
   
4. KLUB TENISA STOŁOWEGO GROM PRZYRANIE
PRZYRANIE 56/1, 62-831 KORZENIEW
ROK ZAŁOŻENIA: 2019
PREZES: GRZEGORZ PRASELSKI


  Cele i charakterystyka działalności ludowych zespołów sportowych:

·         krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi

·         działają sekcje: piłki nożnej,

·         w piłce nożnej rozgrywki terminowe w drużynach: seniorów, juniorów,

·         pozostałe: udział w imprezach terenowych

 

STOWARZYSZENIA

1.      Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie

z/s w Kuszynie, 62 - 831 Korzeniew

Prezes: Mariola Kościelak

 

Cele i charakterystyka działalności:

·         celem działania stowarzyszenia jest stworzenie warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, usprawnienie według nowoczesnej wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii i rehabilitacji; pomoc rodzicom w nim zrzeszonych

·         działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do pracy z osobami niepełnosprawnymi;

2. Stowarzyszenie "Odnowa Razem dla Gminy"

     Gadów 27, 62 - 831 Korzeniew

     KRS: 0000415187

     Prezes Zarządu: Mariola Dorota Kasprzak


3. Stowarzyszenie Seniorów Gminy Mycielin

     Dzierzbin 78, 62-831 Korzeniew

    KRS: 0000517673

    Prezes: Jadwiga Cierniak

 

4. Stowarzyszenie Aktywni Dla Wszystkich

    KRS 0000507787

    Prezes: Sylwester Kuciak


 

ZESPOŁY ŚPIEWACZE

1.    Zespół Śpiewaczy „Korzeniewianki"

Korzeniew 32, 62 - 831 Korzeniew

      2.   Zespół Śpiewaczy " Ale Babki"

            Kościelec, 62-831 Korzeniew

 

                 Cele i charakterystyka działalności zespołów śpiewaczych:

·         rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu,

·         popularyzowanie kultury, sztuki i folkloru,

·         współudział w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju kulturalnego gminy

·         promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu