Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mycielin

 


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DANOWCU
  DANOWIEC 19, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1947
  Prezes: Leszek Taranek, Naczelnik: Tomasz Jaruszewski
   
2. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIERZBINIE
  DZIERZBIN 75, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1919
  Prezes: Ryszard Tomczyk, Naczelnik: Tomasz Luźny
   
3. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GADOWIE
  GADÓW 50, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1917
  Prezes: Sylwester Koralewski, Naczelnik: Ryszard Prymerski
   
4. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORZENIEWIE
  KORZENIEW 53, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1921
  Prezes: Jarosław Miedziński, Naczelnik: Bolesław Firański
   
5. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŚCIELCU
  KOŚCIELEC 61, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1913
  Prezes: Andrzej Zawiasa, Naczelnik: Bogdan Maćczak
   
6. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUSZYNIE
  KUSZYN 33, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1948
  Prezes: Sławomir Koniak, Naczelnik: Jacek Matuszak
   
7. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYCIELINIE
  MYCIELIN 27, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1947
  Prezes: Dariusz Korczyński, Naczelnik: Dariusz Bończak
   
8. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYRANIU
  PRZYRANIE 26, 62-831 KORZENIEW
 

Rok założenia: 1913.

  Prezes: Grzegorz Praselski, Naczelnik: Krzysztof Śliwiński
   
9. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUSZKOWIE
  SŁUSZKÓW 21, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1946
  Prezes: Michał Bartoszczyk, Naczelnik: Łukasz Kucner
   
10. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STROPIESZYNIE
  STROPIESZYN 70, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1926.
  Prezes: Grzegorz Zimny, Naczelnik: Patryk Janas
   
11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAMĘTACH
  ZAMĘTY 14, 62-831 KORZENIEW
  Rok założenia: 1945.
  Prezes: Adrian Woźniak, Naczelnik: Piotr Nowicki.
   
CELE I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OSP:
1.

działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mieniaprzed pożarami,

klęskami żywiołowymi, z zagrożeniami ekologicznymi

lub innymi miejscowymi zagrożeniami;

2. działanie na rzecz ochrony środowiska;
3. organizowanie pożarniczego i ochronnego wychowania dzieci i młodzieży;
   
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
   
1. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BOGUSŁAWICACH
  BOGUSŁAWICE, 62-831 KORZENIEW
 

 

2. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W DZIERZBINIE
  DZIERZBIN, 62-831 KORZENIEW
 

 

3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GADOWIE
  GADÓW, 62-831 KORZENIEW
 

 

4. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KORZENIEWIE
  KORZENIEW 119, 62-831 KORZENIEW
 

 

5. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOŚCIELCU
  KOŚCIELEC, 62-831 KORZENIEW
 

 

6. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KUSZYNIE
  KUSZYN, 62-831 KORZENIEW
 

 

7. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MYCIELINIE
  MYCIELIN, 62-831 KORZENIEW
 

 

8. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYRANIU
  PRZYRANIE, 62-831 KORZENIEW
 

 

9. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁUSZKOWIE
  SŁUSZKÓW 21, 62-831 KORZENIEW
 

 

10. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W STROPIESZYNIE
  STROPIESZYN 71, 62-831 KORZENIEW
 

 

11. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZAMĘTACH
  ZAMĘTY, 62-831 KORZENIEW
 

 

  CELE I CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KGW:

rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu;

popularyzowanie kultury, sztuki i falkloru;

współudział w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju kulturalnego gminy;

promowanie aktywnego uczestnctwa w kulturze;

współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.
   
   
ZESPOŁY SPORTOWE
1. KLUB SPORTOWY "DRAGON" DZIERZBIN
DZIERZBIN, 62-831 KORZENIEW
ROK ZAŁOŻENIA: 2004
PREZES: TOMASZ BIEDAK
   
2. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "WICHER" MYCIELIN
SŁUSZKÓW, 62-831 KORZENIEW
ROK ZAŁOŻENIA: 2002
PREZES: KORCZYŃSKI DARIUSZ
   
3. KLUB SPORTOWY KORZENIEW
KORZENIEW 14a, 62-831 KORZENIEW
PREZES: JAROSŁAW MIEDZIŃSKI


  Cele i charakterystyka działalności ludowych zespołów sportowych:

·         krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców wsi

·         działają sekcje: piłki nożnej,

·         w piłce nożnej rozgrywki terminowe w drużynach: seniorów, juniorów,

·         pozostałe: udział w imprezach terenowych

 

STOWARZYSZENIA

1.      Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie

z/s w Kuszynie, 62 - 831 Korzeniew

Prezes: Mariola Kościelak

 

Cele i charakterystyka działalności:

·         celem działania stowarzyszenia jest stworzenie warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, usprawnienie według nowoczesnej wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii i rehabilitacji; pomoc rodzicom w nim zrzeszonych

·         działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do pracy z osobami niepełnosprawnymi;

2. Stowarzyszenie "Odnowa Razem dla Gminy"

     Gadów 27, 62 - 831 Korzeniew

     KRS: 0000415187

     Prezes Zarządu: Mariola Dorota Kasprzak


3. Stowarzyszenie Seniorów Gminy Mycielin

     Dzierzbin 78, 62-831 Korzeniew

    KRS: 0000517673

    Prezes: Jadwiga Cierniak


 

ZESPOŁY ŚPIEWACZE

1.    Zespół Śpiewaczy „Korzeniewianki"

Korzeniew 32, 62 - 831 Korzeniew

      2.   Zespół Śpiewaczy " Ale Babki"

            Kościelec, 62-831 Korzeniew

 

                 Cele i charakterystyka działalności zespołów śpiewaczych:

·         rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego regionu,

·         popularyzowanie kultury, sztuki i folkloru,

·         współudział w tworzeniu i realizowaniu programów rozwoju kulturalnego gminy

·         promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości