Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-11-30

 Podpisano umowę

Dnia 14 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą Mycielin reprezentowaną przez Jerzego Matuszewskiego - Wójta Gminy Mycielin, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Izabelę Mroczek- Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operację: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Realizacja operacji w ramach poddzialania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wys. 216 934,00 zł Gmina Mycielin będzie mogła stworzyć miejsce, w którym lokalna społeczność mogłaby uczestniczyć w spotkaniach.

Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu zaangażowania społeczności w inicjowaniu działań na rzecz dobra wspólnego.

 

                     Koszty kwalifikowalne                    340 931,12 zł

                     Wkład własny Gminy Mycielin       123 996,65 zł

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu