Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-11-30

 Podpisano umowę

Dnia 14 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą Mycielin reprezentowaną przez Jerzego Matuszewskiego - Wójta Gminy Mycielin, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Izabelę Mroczek- Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operację: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

Realizacja operacji w ramach poddzialania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wys. 216 934,00 zł Gmina Mycielin będzie mogła stworzyć miejsce, w którym lokalna społeczność mogłaby uczestniczyć w spotkaniach.

Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu zaangażowania społeczności w inicjowaniu działań na rzecz dobra wspólnego.

 

                     Koszty kwalifikowalne                    340 931,12 zł

                     Wkład własny Gminy Mycielin       123 996,65 zł

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości