Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-11-13

 POSTANOWIENIE NR 376/I/39/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE NR 376/I/39/2018
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 8 listopada 2018 r.
 

 
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Mycielin 
 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm./ Komisarz Wyborczy w Kaliszu I

postanawia 

 

  1. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Mycielin na dzień 21 listopada 2018 r. o godz.  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.
  2. Ustalić porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Mycielin, stanowiący załącznik do postanowienia.
  3. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Mycielin
  4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ pierwszą sesje nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady, tj. do dnia 23 listopada 2018 r.

W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w kaliszu I, działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, postanowił zwołać sesję nowo wybranej Rady Gminy Mycielin na dzień 21 listopada 2018 r. ustalając jednocześnie porządek jej obrad.

  

                                                                                                                     Anna Zofia Krysicka

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu