Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2015-01-14

 Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni ” zaprasza na spotkania związane z tworzeniem nowej strategii

Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni " zaprasza na spotkania
związane z tworzeniem nowej strategii na lata 2014-2020.

PRAGNIEMY POZNAĆ PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Szanowni Państwo !

   Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych , przedsiębiorcy działający w obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nocy i Dni".

    Kończy się okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także współuczestnictwa w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020.
     Stowarzyszenie nasze rozpoczyna prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i zaprasza wszystkich zainteresowanych z poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „ do udziału w  II  już spotkaniu dotyczącym planowania kolejnego okresu programowania. Każdy głos, wskazujący potrzeby naszego obszaru będzie ważny i pomoże w stworzeniu dokumentu. Stwarza to większe perspektywy i możliwości pozyskania środków unijnych, ale również konieczność rzetelnej pracy nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będącej faktycznym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców gmin  :Koźminek ,Opatówek ,Godziesze Wielkie ,Lisków ,Sieroszewice ,Mycielin ,Ceków -Kolonia, Żelazków, Blizanów oraz Gminy i Miasta Stawiszyn . Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest zatem aby już na etapie opracowywania założeń LSR zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni".

ZWRÓĆ NAM  UWAGĘ NA PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W TWOJEJ OKOLICY POKAŻ NAM SWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU MIEJ WPŁYW NA KIERUNEK ZMIAN TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

Weź udział w spotkaniu dn : 16.01.2015 r. (piątek), godz. 10:00- 14:00

Sala OSP Malaga w Koźminku, ul. Kościuszki 13 ,62-840 Koźminek

Zakres tematyczny spotkania:

·         Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020

·         Informacja o analizie SWOT oraz o dalszych etapach diagnozy obszaru.

·         Rodzaje operacji planowane przez NGO w kolejnych latach działania - jakie wsparcie w ramach LSR jest oczekiwane?

·         Operacje NGO, a priorytety UE w nowym okresie programowania (środowisko, bezrobocie, rynek pracy i osoby defaworyzowane, innowacje - na terenie LGD)

·         Problemy w realizacji operacji w dotychczasowym okresie wdrażania

·         inne oczekiwania NGO w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez LGD

 Udział w spotkaniu prosimy zgłosić do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni" na adres mailowy: lgd7krainanocyidni@wp.pl ,  celem oszacowania liczby uczestników.

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni „
ul. Kościuszki 7
tel. +48 62 76 37 068
e-mail: lgd7krainanocyidni@wp.pl
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu