Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2016-05-31

 STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STOWARZYSZENIE „ LGD 7- KRAINA NOCY I DNI”
z siedzibą ul. T. Kościuszki 7 , 62-840 Koźminek

OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA
1.Wymagania konieczne:
a) WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
b) PRZESZKOLENIE Z ZAKRESU PROGRAMU ROZOWJU OBSZARÓW WIEJSKICH .
c) ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA UNIJNEGO I KRAJOWEGO ODNOŚNIE FUNDUSZY UNIJNYCH
d) BIEGŁA OBSŁUGA KOMPUTERA I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
e)MINIMUM 2 LETNIE DOŚWIADCZNIE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI 
2. Wymagania pożądane:
a) WYKSZTAŁCENIE EKONOMICZNE
b) STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH .
c) PRZESZKOLENIE Z WIEDZY Z ZAKRESU FUNDUSZY UNIJNYCH
d) ZNAJOMOŚĆ NA POZIOMIE KOMUNIKACYJNYM JEZYKA ANGIELSKIEGO  I/LUB NIEMIECKIEGO
e)ODBYTY STAŻ W INSTYTUCJACH O PODOMBYM KIERUNKU DZIAŁANIA JAK LGD
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia 
2. Przygotowywanie dokumentacji dla Rady Stowarzyszenia ( uchwały )
3. Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR
4. Udzielanie informacji o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ustnych, telefonicznych, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu , 
5. Inicjowanie i prowadzenie działań związanych z współpracą międzyregionalną i międzynarodową
6. Monitorowanie nowych wytycznych ( rozporządzenia, ustawy) związanych z okresem programowania 2014-2020
7. Przygotowywanie i składanie wniosków o przyznanie pomocy i płatność stowarzyszenia 
8. Składanie sprawozdań Zarządowi  i Radzie Stowarzyszenia  LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań objętych działalnością stowarzyszenia
9. Realizacja i organizacja spraw bieżących biura LGD
10. Udział w innych pracach wynikających z zadań aktywizacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia
11. Stałe monitorowanie osiągania poziomu wskaźników realizacji LSR
12. Stałe monitorowanie poziomu realizacji budżetu LSR :
12.1Działanie 19.2 ( Wdrażanie operacji )
12.2Działanie 19.4 (Funkcjonowanie lokalnej grupy działania ,nabywanie umiejętności i aktywizacja )
14.Stałe monitorowanie :
14.1 postępu realizacji operacji grantowych na terenie LGD
15. Okresowe spotkania koordynacyjne władz LGD
4. Wymagane dokumenty:
a)  życiorys (CV)
b)  list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych    studiów)
d)  kwestionariusz osobowy 
e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura LGD lub pocztą na adres( o zachowanie terminu świadczy dzień faktycznego wpłynięcia dokumentów do biura )
Stowarzyszenie „LGD 7- Kraina Nocy i Dni”
ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
z  dopiskiem  Dotyczy  naboru na stanowisko
SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA
w terminie od 25 maja 2016 r. do dnia 8 czerwca 2016 r  
Dokumenty, które wpłyną   po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD .
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DzU. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu