Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2017-10-05

 Stypendia dla studentów

Wójt Gminy Mycielin informuje, iż można ubiegać się o przyznanie stypendium dla studentów dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin.

O stypendium mogą ubiegać się: Studenci studiów dziennych, zaocznych, którzy spełniają następujące kryteria:

1) są zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy Mycielin,

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - o dochodzie w przeliczeniu na osobą nie wyższym niż 616,80 zł,

3) przedstawią zaświadczenie, że są studentami i uzyskali wpis na kolejny rok studiów (semestr),

4) uzyskali średnią ocen w poprzednim roku akademickim wynoszącą co najmniej 4,25,

5) nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 30 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Mycielin, pokój nr 8 (druk wniosku w załączeniu).

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na uczelni (kierunek, semestr, tryb studiowania),

- zaświadczenie o średniej ocen,

- zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny za ostatnie 3 miesiące (netto).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 76 131 23.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu