Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2018-11-26

 III Sesja Rady Gminy Mycielin w dniu 03 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjecie uchwał w sprawie:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) zwolnienia od podatku od nieruchomości,
4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku,
5. Interpelacje.
6. Zakończenie posiedzenia.
Sesja Rady Gminy Mycielin odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mycielin

Zbigniew Brajer
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu