Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-01-16

 Kurenda w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Mycielin, dnia 14.01.2019r.

 

K U R E N D A

Wójt Gminy Mycielin informuje, że w terminie od dnia 01.02.2019r. do 28.02.2019r. w Urzędzie Gminy Mycielin (pok. Nr 17) będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wszyscy składający wniosek rolnicy proszeni są o podawanie numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku. 
Nowym elementem wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie zaświadczenie o średniej rocznej liczbie bydła za rok 2018 będącego w posiadaniu producenta rolnego. Dotychczas obowiązujący wzór wniosku został uzupełniony w punkcie IV o pole, w którym producent rolny będzie podawał informacje o średniej rocznej liczbie bydła będącego w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz ksero faktur VAT za okres od 01.08.2018r. do 31.01.2019r. (wymagane są również oryginały faktur na podstawie których tut. Urząd stwierdzi zgodność kopii faktur z oryginałem). 
Dodatkowo do składanego wniosku prosimy załączyć:
  • wykaz wszystkich faktur - załącznik nr 1,
  • klauzulę informacyjną - załącznik nr 2,
  • kopie umów lub oświadczeń potwierdzających dzierżawę (tylko podatnicy użytkujący grunty na podstawie umowy dzierżawy ustnej),
  • zaświadczenie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wielkości posiadanego bydła w gospodarstwie rolnym (producenci rolni, w których skład gospodarstwa wchodzi bydło, w celu otrzymania większego zwrotu podatku akcyzowego).
Wzory formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin w zakładce dokumenty do pobrania - podatki lub w Urzędzie Gminy Mycielin, pok. Nr 17.
Wójt Gminy
/-/ Rafał Szelągowski

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu