Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-01-16

 Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Mycielin

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji - stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Mycielin.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

  1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019-2028,

  2) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,

  3) nadania statutów Sołectwom Gminy Mycielin ,

          4) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet i zasad ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Mycielin

 

7. Informacja dotycząca zakupu gruntu zajętego pod drogę gminną w miejscowości

Korzeniew od Pana Jankowskiego, oraz gruntu z przeznaczeniem na parking przy

boisku sportowym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

(Złożenie na piśmie interpelacji i zapytań do Przewodniczącego Rady).

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

VI Sesja Rady Gminy Mycielin odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019r. (tj. piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mycielin.

 

 

 

                                                 Przewodniczący

                                            Rady Gminy Mycielin

 

                                             /-/ Zbigniew Brajer

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu