Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-04-23

 Konsultacje społeczne od 23.04.2019r. do 06.05.2019r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mycielin

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz uchwały Nr XXXII /152/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 marca 2017r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mycielin

WÓJT GMINY MYCIELIN

zaprasza mieszkańców sołectw: Aleksandrów, Bogusławice, Danowiec, Dzierzbin, Dzierzbin - Kolonia, Gadów, Korzeniew, Kościelec, Kościelec - Kolonia, Kuszyn, Mycielin, Przyranie, Słuszków, Stropieszyn, Teodorów, Zamęty

do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Mycielin na temat treści zapisów projektów statutów sołectw.

Termin konsultacji: od 23 kwietnia 2019r. do 6 maja 2019r.

Konsultacje społeczne prowadzane są w formie:

 1. formularzy umożliwiających wyrażenie opinii, dostępnych na stronie internetowej Gminy Mycielin oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mycielin;

 2. składania wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną.

Konsultacje społeczne polegają na:

 1. udostępnieniu mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin (www.bip.mycielin.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Mycielin (www.mycielin.pl) treści projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 2. wyłożenia w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) - w dniach i godzinach urzędowania, projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

 3. wyłożenia w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach projektów statutów sołectw Gminy Mycielin;

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy przesłać w terminie do dnia 6 maja 2019r.:

 1. drogą elektroniczną na adres: urzad@mycielin.pl,

 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Gminy Mycielin, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

lub

 1. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin (pokój nr 8).

Formularz konsultacji społecznych można również pobrać w Urzędzie Gminy Mycielin (pokój nr 8) lub u Sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone:

 1. na stronie internetowej Gminy Mycielin,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mycielin

 3. na tablicy informacyjnej poszczególnego Sołectwa,

w terminie 14 dni od zakończenia konsultacji.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela p. Aleksandra Filipowicz - Sekretarz Gminy Mycielin (tel. 62 75 13 410).

                                                                          Wójt Gminy Mycielin

                                                                         /-/ Rafał Szelągowski

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STATUTU SOŁECTWA

Wskazanie § w analizowanym dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycji*:

Uzasadnienie:

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu