Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2019-09-02

 Dotacje na fotowoltaikę w programie Mój prąd

30 sierpnia br. ministrowie energii i środowiska ogłosili start programu dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Dotacji ma wystarczyć dla 200 tys. przyszłych prosumentów (całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł). Wnioski będą przyjmowane do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

30 sierpnia br. minister energii oraz minister środowiska podpisali rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach tzw. Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, co kończy proces legislacyjny konieczny do uruchomienia dotacji z programu Mój Prąd.

Program będzie mieć charakter ogólnopolski. O dofinansowanie w ramach Mojego Prądu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dotację w wysokości do 5 tys. zł, ale nie większą niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, będzie można przeznaczyć na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy jednostkowej od 2 kW do 10 kW.

Instalacja takiego domowego systemu fotowoltaicznego umożliwia skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów, w ramach którego niewykorzystane na miejscu nadwyżki wyprodukowanej energii można wprowadzić do sieci, otrzymując na kolejnym rachunku za energię rabat za pobraną energię, proporcjonalnie do każdej wyeksportowanej kilowatogodziny, w stosunku 1:0,8 (pomniejszeniu ulegają części zmienne składnika energii i dystrybucji).

Wnioski o dotacje można składać w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w wojewódzkich funduszach. Wnioski będzie też można wysłać pocztą lub kurierem.

W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania NFOŚiGW będzie zawierać umowę o dofinansowanie zgodnie z przyjętym wzorem. Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie ma być bezzwłocznie przekazywana beneficjentowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

NFOŚiGW zaznacza, że zobowiazanie do podpisania umowy nie powstanie, gdy Fundusz otrzyma wiadomość e-mail o braku możliwości dostarczenia informacji o podpisaniu umowy lub beneficjent wycofał się z ubiegania o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania o dofinansowanie uważa się przesłanie informacji mailowej w ciągu 24 godzin od wysłania informacji o podpisaniu umowy przez NFOŚiGW.

Co ważne, w ramach inwestycji sfinansowanej z dotacji w programie Mój Prąd będzie można uwzględnić koszty poniesione już od 23 lipca br. Przy tym można zainstalować tylko nowe urządzenia, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przez instalacją, a w grę nie wchodzi rozbudowa istniejącej instalacji, ani dotacja na instalację, która została podłączona do sieci przed ogłoszeniem naboru.

Warunek programu to użytkowanie dofinansowanej instalacji we wskazanej lokalizacji przynajmniej przez 3 lata od dnia wypłaty dotacji.

Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla inwestora.

Ministerstwo Energii podało, że według jego szacunków obecnie w Polsce zainstalowano już 85 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dotację w programie Mój Prąd można znaleźć na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

Kontakt z pracownikiem Biura Rozwoju Powiatu:
pan Damian Michalak
tel. 62 501-43-31

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu