Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-03-23

 Komunikat z dnia 23.03.20r. dot. opłat za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz opłat za (...)

                                                                                                    Mycielin, dnia 23 marca 2020r.

 

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

w związku ze stale zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski i Europy oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, inkasentów i pracowników Urzędu Gminy Mycielin, informujemy, iż zostały wprowadzone dodatkowe środki ostrożności mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Jako pracodawca zarządzający infrastrukturą krytyczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1398), do której zaliczana jest m.in. infrastruktura obejmująca system zaopatrzenia w wodę, moim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy oraz inkasentom. Wszystkim nam zależy, aby prowadzenie dostawy wody dla mieszkańców Gminy Mycielin, jak i odbiór ścieków odbywał się w sposób ciągły i niezawodny. Dlatego:

 1. od dnia 1 kwietnia 2020r. inkasenci nie wyruszą w teren w celu odczytu wodomierzy i rozliczenia Państwa za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki za I kwartał 2020r.,

 2. faktury zostaną wystawione:

 1. „za pobraną wodę" - na podstawie średniej ilości zużytej wody w 2019r.,

 2. „za odprowadzone ścieki" - na podstawie IV kwartału 2019r.

i dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych przez pracowników Urzędu Gminy Mycielin lub Pocztę Polską,

 1. wszelkie różnice zostaną wyrównane w II kwartale 2020r.

 1. Zwracamy się z prośbą o terminowe regulowanie:

 1. należności za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki,

 2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pleszewie O/Stawiszyn

58 8407 0003 0500 2105 2000 0006

odpowiednio: z dopiskiem „Opłata za odpady komunalne"/ „Opłata za wodę/i/lub ścieki"

 

 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać, bez wezwania:

 1. raz na kwartał do dnia 25. każdego miesiąca następującego po upływie kwartału (za wyjątkiem IV kwartału, kiedy to opłatę uiszcza się do 31 grudnia danego roku kalendarzowego),

 2. miesięcznie,

lub

 1. z góry: za okres półroczny lub roczny,

 2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych ustalona została w wysokości 16,50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W celu potwierdzenia - za dany okres rozliczeniowy - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr 62/ 75 13 418.

 1. Terminowe regulowanie należności pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naliczaniem odsetek.

Proszę o rozpowszechnianie tego komunikatu wśród mieszkańców Gminy Mycielin.

 

Wójt Gminy Mycielin

/-/ Rafał Szelągowski 

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu