Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-04-22

 Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów

GMINA MYCIELIN POZYSKAŁA GRANT W WYSOKOŚCI 60 000 zł

NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

Gmina Mycielin wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 20 laptopów wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i ubezpieczeniem, niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

 

Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalno - merytoryczne i w dniu 10 kwietnia 2020r. został zamieszczony na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania.

Tytuł projektu: „Komputer kluczem do wiedzy"

Cel projektu:

  • wsparcie uczniów i szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania

Planowane efekty:

  • zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają

Wartość projektu: 60 000,00 zł 

Gmina mogła ubiegać się o 60 000,00 zł (kategoria III) i na taką kwotę został złożony wniosek.

Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii (od I do VI) była liczba uczniów.

60 000,00 zł - to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina.

Wkład Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu nauczania w warunkach domowych. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy, na którym można realizować podstawy programowe.

W dniu 17 kwietnia 2020r. Gmina opublikowała na stronie internetowej www.bip.mycielin.pl zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej w ramach ww. grantu.

Gmina Mycielin zakupi nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń.

Laptopy zostaną przekazane do szkół na terenie Gminy Mycielin, a następnie udostępnione uczniom nie mającym możliwości nauki i komunikowania się za pomocą takiego sprzętu, bądź z uwagi na rodzeństwo i rodziców pracujących zdalnie nie mają do niego dostępu.  Rodzice uczniów będą mogli zgłaszać się do dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania.

Z chwilą wznowienia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Koordynator projektu: Aleksandra Filipowicz - Zastępca Wójta, tel. 62 75 13 410

 

                                                                                              Wójt Gminy Mycielin

                                                                                             /-/ Rafał Szelągowski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu