Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-06-30

 Informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium i/lub nagrody dla uzdolnionych uczniów

GMINA MYCIELIN WSPIERA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW !

Rady Gminy Mycielin przyjęła „Lokalny Programy Wpierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mycielin" (Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2019r.).

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mycielin osiągających wysokie wyniki w nauce, w sporcie i w dyscyplinach artystycznych.

Celem Programu jest:

 1. stworzenie lokalnego systemu promowania, nagradzania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w sporcie i w dyscyplinach artystycznych.

 2. promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce w szkołach na terenie Gminy Mycielin;

 3. materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym;

 4. zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności;

 5. zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, turniejach;

 6. doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, dzięki czemu grono stypendystów będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska szkolnego oraz będzie wzmacniać poczucie więzi społecznych uczniów i własnej wartości w społeczności szkolnej.

System wspierania i motywowania dzieci i młodzieży uzdolnionej ma formę przyznawanej przez Wójta Gminy Mycielin pomocy:

 1. finansowej w postaci:

 1. stypendiów Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia wysokich wyników w nauce;

 2. stypendiów Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne;

 3. stypendiów Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia sportowe;

 1. rzeczowej w postaci: nagród Wójta Gminy Mycielin.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach określa Uchwała Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 marca 2020r.

W terminie do dnia 15 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie stypendium i/lub nagrody w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin.

W razie wątpliwości wyjaśnień udziela p. Aleksandra Filipowicz -Zastępca Wójta, tel. 62 75 13 410.

 

                                                                                   Wójt Gminy Mycielin

                                                                                 /-/ Rafał Szelągowski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu