Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-07-30

 "W zdrowym ciele zdrowy duch- program metaboliczny dla mieszkańców AKO"

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowskiej realizuje projekt terapii odchudzającej dla mieszkańców AKO pn: "W zdrowym ciele zdrowy duch- program metaboliczny dla mieszkańców AKO", dofinansowany ze środków WRPO 2014+.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie masy ciała u ok. 650 mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej zakwalifikowanych do programu poprzez wprowadzenie kompleksowego wsparcia w ciągu 3 lat trwania projektu. Projektem planujemy objąć 8 118 osób (4 059 kobiet i 4 059 mężczyzn) pracujących lub zamieszkujących na terenie AKO w wieku 45 – 59 dla kobiet i 45 – 64 dla mężczyzn. Osoby te przejdą badania przesiewowe, tj. pomiary antropometryczne – pomiar masy ciała, wzrostu oraz obwodu talii, przeprowadzony zostanie także wywiad zdrowotny. Uczestnicy uzyskają też indywidualną poradę w zakresie diety i aktywności.

Długotrwały efekt terapii.

„Z grupy 8118 osób wybranych zostanie 650 spełniających kryteria kwalifikacji do udziału w terapii odchudzającej. Terapia trwać będzie 6 miesięcy, w trakcie której uczestnik uzyska wsparcie dietetyka, specjalisty aktywności fizycznej oraz psychologa / terapeuty behawioralnego. Wartość  Projektu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO” to 1 838 134,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach WRPO 2014+ to 1 746 227,60 zł”.

 

Osoba, która zakwalifikuje się do wsparcia wielokomponentowego uzyska:

1. Wsparcie dietetyka – 2 spotkania w ramach konsultacji indywidualnej (pierwsze i ostatnie spotkanie z dietetykiem) oraz 7 spotkań grupowych (założenie grupa 15 osób). Planuje się, że przez pierwsze 3 miesiące spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie, przez kolejne 3 miesiące raz w miesiącu.

W ramach Programu nastąpi bezpośrednie przekazanie zarówno wyników badań, jak i wydanych zaleceń lekarza specjalisty do lekarza POZ, osoby objętej wsparciem w Programie  (tj. wysyłka dokumentów dla lekarza POZ na podstawie przekazanych przez uczestnika Programu danych). Pozwoli to na podtrzymanie rezultatów działań profilaktycznych u danego uczestnika przez jednostkę podstawowej opieki zdrowotnej i zapewni kontrolę przestrzegania zaleceń.

2. Wsparcie psychologa – spotkania z psychologiem będą odbywały się raz w miesiącu konsultacja grupowa (zakłada się, że będzie to grupa 15 osób) przez 6 miesięcy.

Zakres terapii będzie obejmował aspekty w szczególności dotyczące: samokontroli, ustalania celów, sposobu radzenia sobie z problemami, motywowanie do działania.

Osoby prowadzące zajęcia zagwarantują bezpieczeństwo planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej.

3. Aktywność fizyczna (zajęcia z trenerem)

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem udziału w Projekcie dostarczy zaświadczenie o braku przeciwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.

W ramach wsparcia planowane są zajęcia aktywności fizycznej 2 razy w tygodniu przez 6 miesięcy. Zakłada się, że zajęcia w ramach programu będą prowadzone w grupach (wielkość grupy dostosowana będzie do rodzaju zajęć, lokalizacji, miejsca prowadzenia itp.).
Zakładane formy aktywności:

– ćwiczenia na basenie (aqua aerobik, aqua jogging, pływanie itp.);

– ćwiczenia na sali/w plenerze np. trening siłowo-wytrzymałościowy, stacyjny, fitness itp.

Komponent aktywności fizycznej będzie miał za zadanie zapoznanie uczestników Programu z rodzajem ćwiczeń, które przyczynią się do obniżenia masy ciała oraz rozwinięcia potrzeby aktywności fizycznej.

Formy aktywności fizycznej zostaną dobrane zgodnie z preferencjami i możliwościami uczestników w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.

Istotnym zadaniem trenera jest zachęcanie i motywowanie uczestników do zajęć ruchowych, które wpiszą się w zakres codziennej aktywności fizycznej. Część aktywności fizycznej będzie realizowana indywidualnie przez uczestnika projektu, dlatego też uczestnik projektu będzie prowadził dzienniczek.

Czas trwania zajęć z aktywności fizycznej będzie kontrolowany przez trenera/specjalistę aktywności fizycznej (z zastrzeżeniem, iż łączna aktywność fizyczna oferowana w ramach programu i wykonywana przez uczestnika powinna się mieścić w przedziale 150-420 minut
w tygodniu).

Terapia w ramach wsparcia wielokomponentowego dla każdego uczestnika potrwa 6 miesięcy.

Przy czym po 3 miesiącach od zakończenia uczestnictwa w multikomponentowym wsparciu uczestnik jest zobowiązany do przekazania informacji dotyczącej jego aktualnej masy ciała, obwodu talii, wskaźnika BMI.

 

Więcej szczegółów pod adresem: www.sako-metabolizm.pl

Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu