Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-09-17

 Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 54 175 zł na zakup sprzętu komputerowego

GMINA MYCIELIN POZYSKAŁA GRANT W WYSOKOŚCI 54 175 zł

NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


w ramach konkursu grantowego zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być przede wszystkim uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Gmina Mycielin przystąpiła do konkursu i w dniu 18 sierpnia 2020r. znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do dofinansowania.

Cel projektu:

Wsparcie uczniów i szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania.

Krótki opis projektu:

Gmina Mycielin zakupi nowe laptopy wraz z akcesoriami oraz tablety na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń, ubezpieczy je, a następnie nieodpłatne przekaże do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Mycielin. Szkoły udostępnią ww. sprzęt nauczycielom i uczniom do nauki zdalnej w ramach realizowanego przez szkoły kształcenia odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na zajęciach stacjonarnych wspierał uczniów i nauczycieli. Na chwilę obecną tablety i laptopy będą na wyposażeniu szkół, natomiast jeżeli zajdzie potrzeba prowadzenia zdalnego nauczania zostaną przekazane do uczniów. Rodzice uczniów będą mogli zgłaszać się dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania.

Planowane efekty:

Zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację  zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają oraz nauczycielom realizującym podstawy programowe.

 

Wartość projektu: 54 175,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Gmina Mycielin podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji w ramach zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. To już druga umowa na zakup komputerów na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń podpisana w tym roku. W sumie Gmina Mycielin otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 175,00 zł (tj. m-c kwiecień br. 60 000 zł i m-c sierpień br. 54 175 zł) W ramach konkursu grantowego zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", Gmina Mycielin zakupiła 28 szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz ich ubezpieczenie, następnie nieodpłatnie przekazała po 7 szt. do każdej z czterech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mycielin.

 

Wójt Gminy Mycielin

/-/ Rafał Szelągowski

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu