Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-11-27

 Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Mycielin

W ramach pozyskanego 100% dofinansowania w konkursie grantowym zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Mycielin zakupiła i nieodpłatnie przekazała:

  • po 6 szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz ich ubezpieczenie do trzech szkół podstawowych, tj. SP w Mycielinie, SP w Kościelcu, SP w Dzierzbinie - Kolonii

  • 7 szt. tabletów do Szkoły Podstawowej w Korzeniewie.

Gmina Mycielin planuje jeszcze dodatkowo zakupić 3 szt. laptopów i 8 szt. tabletów, a następnie przekazać do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy.

 

W czerwcu 2020r. w ramach konkursu grantowego zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Gmina Mycielin nieodpłatnie przekazała po 7 szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz ich ubezpieczenie do każdej z czterech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mycielin.

 

Celem projektów jest wsparcie uczniów i szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania.

 

Łącznie z programu „zdalna Szkoła" i „zdalna Szkoła+" zakupionych zostało:

  • 46 szt. laptopów

  • 7 szt. tabletów

a łączne dofinansowanie wyniosło 114 175,00 zł (konkurs zdalna Szkoła 60 000,00 zł i konkurs zdalna Szkoła+ 54 175,00 zł).

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

 

Pliki do pobrania:
Galeria:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu