Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-01-18

 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rolnicy posiadający użytki rolne na terenie Gminy Mycielin mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby zwrot taki uzyskać należy złożyć w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021r. wniosek do Wójta Gminy Mycielin, załączając do niego:

 • stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020r.

do 31 stycznia 2021r.:

 • faktury VAT lub ich kopie,

 • paragony z NIP lub ich kopie do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro,

 • wykaz wszystkich faktur - załącznik nr 1,

 • klauzulę informacyjną -załącznik nr 2,

 • kopie umów lub oświadczeń potwierdzających dzierżawę,

 • dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek - w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła.

W celu uzyskania informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika:

 • w formie papierowej (jak dotychczas) - osobiście,

 • przez pocztę elektroniczną

 • platformę ePUAP.

Od stycznia 2021 roku informacja o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może zostać wydana w formie papierowej (na dotychczasowych zasadach) lub w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym i przekazanego na wskazany adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e-PUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).


Wszyscy składający wniosek rolnicy proszeni są o podawanie numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku.

Wzory formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin w zakładce dokumenty do pobrania - podatki lub w Urzędzie Gminy Mycielin.

Informacje dodatkowe:

 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 • Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2021r. wynosi 1,00 zł

 • Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu