Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-01-21

 Informacja prasowa: Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o nowych terminach rozliczeń

Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj
o nowych terminach rozliczeń
Podatnicy rozliczający swoje dochody z najmu w formie
ryczałtu powinni pamiętać o zmianie terminu składania PIT-28
za rok 2020 - można to zrobić od 15 lutego do 1 marca 2021 r.
Rozliczający się według skali podatkowej składają PIT-36
na dotychczasowych zasadach (do końca kwietnia 2021 r.).
Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne
zasady według skali podatkowej. W takim przypadku zaliczki powinny
być wpłacane do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a rozliczenia
rocznego dokonuje się w PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku. W tej formie
opodatkowania wynajmujący może odliczyć koszty uzyskania przychodu, takie
jak np. wydatki poniesione w związku z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją
przedmiotu najmu, wydatki na wyposażenie (meble, sprzęt AGD), remonty,
odpisy amortyzacyjne czy odsetki od kredytu.
Podatnicy osiągający przychody z najmu mogą też wybrać opodatkowanie
w formie ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania
w tej formie na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym
wpłatę (a jeżeli przychód został osiągnięty w grudniu - złożenie zeznania).
W ryczałcie obowiązują dwie stawki podatku: bazowa - 8,5% oraz 12,5%
(od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł), nie ma natomiast możliwości
odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wpłat ryczałtu można dokonywać
miesięcznie lub - pod określonymi warunkami - kwartalnie*.
Jeśli wynajmującymi są małżonkowie, którzy mają rozdzielność majątkową,
każdy z nich powinien opodatkować swoje przychody z najmu proporcjonalnie
do prawa udziału w zysku.
W przypadku gdy przedmiot najmu stanowi składnik wspólnego majątku
małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, zasadniczo powinni
oni rozliczać przychody (dochody) z tego tytułu po połowie. Jednakże w takim
przypadku możliwe jest opodatkowanie całości dochodu przez jednego z nich.
Aby to zrobić, powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie
wskazujące, które z nich będzie w całości rozliczać podatek.
Sposobu rozliczania (według skali podatkowej lub ryczałtem) nie trzeba
w odrębnej formie zgłaszać do urzędu skarbowego - wystarczy dokonanie
pierwszej w danym roku wpłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że wybrana
forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok i można ją zmienić dopiero
w kolejnym roku podatkowym.
Ryczałt od najmu należy wpłacić na mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek
podatnika. Jeśli dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, ale uzyskuje
przychody z najmu prywatnego, powinna wygenerować numer mikrorachunku,
podając numer PESEL.
Od 2021 roku przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej będą mogli skorzystać z opodatkowania uzyskanych
przychodów w formie ryczałtu (dotychczas ryczałtowa forma opodatkowania
wynajmu możliwa była wyłącznie w przypadku najmu prywatnego,
a przedsiębiorcy mieli do wyboru wyłącznie opodatkowanie najmu
na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym).

*Rozliczenie kwartalne mogą stosować wyłącznie podatnicy, których przychód
osiągnięty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości
200.000 tys. euro i poinformują o wybranej formie rozliczenia urząd skarbowy
Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu