Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-02-18

 Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

Wójt Gminy Mycielin informuje wszystkich właścicieli lasów prywatnych, o ustawowym obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych w swoim lesie w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu oraz trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania wynikających z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach (Dz. U z 2020r. poz. 1463 ze zm.). Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie drzewostanów sosnowych ze względu na występowanie szkodników wtórnych, zwłaszcza kornika ostrozębnego.

W celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego lasu niezbędny jest bieżący obchód i kontrola przez właścicieli. W przypadku stwierdzenia masowego występowania drzew martwych lub zamierających należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie leśniczego ds. lasów nadzorowanych, tel. 608 55 38 50 w celu ustalenia gatunku szkodnika oraz lokalizacji miejsc występowania szkodników owadzich, a także uzyskania wytycznych dotyczących dalszego postępowania.

Właściciel lasu zobowiązany jest również dbać o stan sanitarny lasu. Informuję o obowiązku usuwania z terenu swojego lasu, śmieci oraz obowiązku ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z w/w ustawą za stan lasu odpowiada właściciel tego lasu.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu