Klauzula informacyjna. Ponieważ w dniu 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z naszymi zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej RODO.

Pliki cookies. Na portalu internetowym mycielin.pl wykorzystujemy pliki cookies do jego prawidłowego działania, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na portalu internetowym, prowadzić statystyki portalu. Więcej informacji znajduje się na podstronie Polityka cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Mam przeglądarkę ustawioną zgodnie z moimi preferencjami.

cb_rodo0_oTcdB3hEZTfxHf9KhZbmKpYz18NHX4X6:
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Slider ze zdjęciami
Wydarzenia w Gminie Mycielin
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-02-23

 Informacja z dnia 22.02.2021 r. dot. ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów

Mycielin, dnia 22.02.2021r.

INFORMACJA


Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 późn.zm.) na terenie Gminy Mycielin został wprowadzony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w związku z tym każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregacji odpadów powstających bezpośrednio na terenie jego nieruchomości.

Zgodnie z art. 6k ust. 4a w/w ustawy jeśli segregują Państwo odpady i posiadają kompostownik, będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Aby móc skorzystać z tego zwolnienia trzeba złożyć nową deklarację, w której będzie możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika. Deklarację można składać w Urzędzie Gminy Mycielin bądź przesłać pocztą na adres Urzędu. Jeśli, ktoś nie posiada kompostownika nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Wysokość ulgi wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie posiada kompostownika przydomowego, wówczas w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy rozpoczyna proces weryfikacji danych zawartych w tzw. deklaracjach śmieciowych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w zakresie liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania:
Wielkopolska Sieć Innowacji
NSR
Komunikaty informacyjne Gmina Mycielin
Certyfikat Jakości
sako
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologicznej Kalisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu